Son Haberler
Anasayfa / Hukuk

Kategori Arşivi: Hukuk

Haber Aboneliği

Hukuk Alanında Yapılan İnkılapların Toplumsal Hayata Etkileri

Hukuk Alanında Yapılan İnkılapların Toplumsal Hayata Etkileri Hukuk ve eğitim alanlarında yapılan inkılâplar toplumsal yaşayışın düzenlenmesini de beraberinde getirmiştir. Çünkü, devlet ve hukuk kurumlarının temel hedefi toplumsal yaşayışı düzenlemek ve bu düzenin sağlıklı işleyişini toplumsal-hayatsağlamaktır. Toplumsal alanda inkılâpların yapılmasında; AvrupalI uluslarla sağlıklı ve düzenli ilişkiler kurma Türk ulusunun her yönüyle çağdaşlaştırma Toplumda birlik ve beraberliği sağlama Çağın gerisinde kalmış kurumlan ... Devamını Oku »

Soyadı Kanunun Kabulü

Soyadı Kanunun Kabulü Kişinin soyadının bulunmaması toplum hayatında karışıklara neden oluyordu. Ayrıca bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da bir gereklilikti. Soyadı yerine kullanılan baba adı, doğduğu memleketin adı ve kullanılan lakaplar, soyadının toplumsal ilişkilerdeki rolünü oynayamıyordu. 21 Haziran 1934’te çıkarılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile her vatandaşın öz adından başka bir de, soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacaktı. Rütbe, ... Devamını Oku »

20 NİSAN 1924 Anayasası

20 NİSAN 1924 Anayasası 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa (Teşkilatı Esasiye Kanunu) olağanüstü devrin, olağanüstü şartları içinde çıkarılmış dinamik bir dönemin anayasası idi. Daha sonra, şartlar değişmiş, Cumhuriyet ilan olunmuş, Türk devrimi aksiyon evresinden yeniden düzenleme, reformlar evresine yönelmişti. Yeni Türkiye’nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı vardı. TBMM’nde çalışmalar ve müzakereler sonunda, 20 Nisan 1924’te 105 maddeden oluşan yeni Anayasa kabul ... Devamını Oku »

Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)

Teşkilatı Esasiye Kanunu  ( 1921 Anayasası ) 20 Ocak 1921’de, TBMM tarafından kabul edilen ilk Anayasa (Teşkilatı Esasiye Kanunu), TBMM’nin dokuz aylık çalışmasından ve uzun görüşmelerden sonra kabul edilmiştir. Bu Anayasa, dağılan ve yok olan Osmanlı İmparatorluğu yerine yeni bir devletin kuruluşunu hukuki yönden belirten ve varlığını sağlayan bir eserdir. Yeni Anayasa aynı zamanda milli egemenliği hakim kılan ve vatanın ... Devamını Oku »

Yasama Yürütme ve Yargı Nedir?

Yasama Yürütme ve Yargı Nedir? Yasama; 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılan yetkilerdir şeklinde tanımlayabiliriz. Kapsamı.- Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir: 1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. 2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek. 3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek. 4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek. 5. ... Devamını Oku »

Yasama nedir?

Yasama nedir? Yasama 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılan yetkilerdir şeklinde tanımlayabiliriz. Kapsamı.- Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir: 1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. 2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek. 3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek. 4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek. 5. Para basılmasına karar ... Devamını Oku »

Osmanlıda Hukuk Sistemi Nasıldı Özet

Osmanlıda Hukuk Sistemi Nasıldı Özet Osmanlıda ayrım yapılmaksızın herkes kanun önünde eşit sayılmıştır. Osmanlı Devleti’nde Şer’i ve Örfi olmak üzere iki tür hukuk uygulanırdı: a-Şer’i Hukuk: Kaynağını İslam dan alan şeriat kurullarıydı b-Örfi Hukuk: Kaynağını Türk gelenek ve göreneklerinden alan hukuktur. Özellikle Fatih geçmişte yayınlanan tüm kanunları bir araya getirerek “Kanunname-i Ali Osman” ilk örfi Osmanlı kanunnamesini hazırlamıştır. Sultan Süleyman da birçok ... Devamını Oku »

Hukuk meşruiyetini nereden alır?

Hukuk meşruiyetini nereden alır? Siyaset felsefesinde bu soru, iktidarı kullananların haklılık, yasaya uygunluk durumunu nereden aldıklarını araştırıp sorgular. Her iktidar kendini meşru, yani haklı bulur. O zaman meşruiyetin objektif bir ölçütü olabilir mi? Meşruiyet iktidar olmanın, yönetme biçiminin özelliklerine göre değişebilmektedir. Devamını Oku »

Yargı Denetimine Tabi Olmayan İşlemler Nelerdir?

Yargı Denetimine Tabi Olmayan İşlemler Nelerdir? Yargı denetimine tabi olmayan durumlar: a)      C.B nın tek başına yaptığı işler b)      HSYK kararları c)      YAŞ kararları d)      Memurlara verilen uyarı ve kınama cezaları e)      Silahlı kuvvetlerde verilen her türlü disiplin cezaları f)      Milletlerarası anlaşmalar Aramalar/yargı denetimine tabi olmayan kararlar Devamını Oku »

TBMM Başkanlık Divanı Kimlerden Oluşur

TBMM Başkanlık Divanı Kimlerden Oluşur TBMM başkanlık divanı üyeleri; a)      Meclis üyeleri içinden seçilen meclis başkanı b)      Başkan vekilleri c)       Katip üyeler d)      İdare amirleri Aramalar/tbmm başkanlık divanı üyeleri kimlerden oluşur Devamını Oku »

Scroll To Top