Pazartesi , Nisan 19 2021
Son Haberler
Anasayfa / Egitim / Biyoloji

Kategori Arşivi: Biyoloji

Haber Aboneliği

Balinaların Yaşam Döngüsü

Balinaların Hayat Döngüsü Balinalar deniz canlılar sınıfına girerek boyutları 30 metreden daha uzun olabiliyor ağırlıkları ortalama olarak 100 tonu bulurken bilinen en büyük deniz canlısı olmaktadır. Mavi balina en büyükleridir büyük okyanuslarda yaşamlarını sürdürürler. Beslenme olarak balıkları erler kendisinden küçük canları tüketirler. Devamını Oku »

Hücre Zarının Görevleri

Hücre Zarının Görevleri Hücre zarı, oldukça karmaşık ve devingen yapısıyla, hücre canlılığının çok önemli bir bileşenidir. Hücre canlılığının ve özgün hücre işlevlerinin sürekliliğini mümkün kılan çok önemli bazı fonksiyonları yerine getirir ki, bunları şöyle sıralamak mümkündür: Hücre içi ortamın özgün bileşimini hücre dışı ortamdan ayırmak, Hücre içi ile hücre dışı ortamlar arasında seçici bir şekilde madde alışverişini sağlayarak hücrenin atıklarını ... Devamını Oku »

Hücre Yapısı ve İşlevleri

Hücre Yapısı ve İşlevleri Hücre Yapı ve İşlevi Yapı: canlıdan canlıya değişebilir: İnsan kan hücreleri, epidermis.. Beslenme Enerji üretme & kullanma Kalıtsal özelliklerini yeni canlılara aktarma Hücreler arasında pek çok benzerlikler olmasına rağmen, çok belirgin farklılıklar da vardır. Bu farklılıklar hücreleri çeşitli ana gruplara ayırmamıza yardımcı olur. İki yaygın ana grup 1.Prokaryotlar Zarla çevrili çekirdek, mitokondri, kloroplast gibi organelleri bulunmaz. ... Devamını Oku »

Hücre Morfolojisi Nedir?

Hücre Morfolojisi Nedir? Elektron mikroskobunda hücre zarı oldukça basit yapıda görülür. İki koyu ve bir açık renk olmak üzere üç tabakalı görülen yapıya, üç tabakalı veya unit zar, birim zar, denir. Bu tabakaların kalınlığı 75-100 Å arasında değişir. Lipitlerin hidrofobik kuyrukları açık renk görülür. Lipitlerin hidrofilik uçlarıyla proteinler birlikte koyu çizgiler oluşturur. 1- Glikokaliks 2- Hücre zarı farklılaşmaları (Desmosomlar)(Desmosomes, Cell ... Devamını Oku »

Hücre Zarının Moleküler Yapısı

Hücre Zarının Moleküler Yapısı Hücre zarının moleküler yapısı hakkında bilgiler, kimyasal analizlerden, yaşayan hücrelerin yüzey gerilimi, elektrik ve geçirgenlik özellikleri gibi farklı fizikokimyasal özelliklerinden, antijenik özelliklerinden, polarizasyon, X-ışını difraksiyonu ve elektron mikroskobu gözlemlerinden elde edilmiştir. Elektron mikroskobuyla yapılan çalışmalarda, hücre zarlarının ortada açık renk bir tabakayla ayrılan iki koyu tabaka olmak üzere üç tabakalı bir yapı olduğu gösterilmiştir. Devamını Oku »

Hücre Zarı Üzerindeki Oluşumlar

Hücre Zarı Üzerindeki Oluşumlar HÜCRE: Bir canlının yapısal ve işlevsel özellikleri gösterebilen en küçük birimidir. Hücre zarı ya da hücre membranı, hücrenin dış kısmında bulunan, molekülleri özelliklerine göre hücre içine alan veya dışarı bırakan katmandır. Hücre zarını ayırarak doğrudan analizlerden önce hücre zarının moleküler yapısı hakkındaki kuramlar, dolaylı kanıtlara dayanır. Yağda eriyen maddeler hücre zarından kolayca geçebildiği için, Overton (1902), ... Devamını Oku »

Tuzun Günlük Hayatta Kullanım Alanları Nelerdir?

Tuzun Günlük Hayatta Kullanım Alanları Nelerdir? TUZ KULLANIM ALANLARI Temel besin maddelerinden biri olan tuz, çeşitli sektörlerdeki geniş kullanımın yanı sıra özellikle, hızla gelişen kimya sanayii ’nin çok önemli bir ham maddesidir. Sanayileşmiş ülkeler, dünya tuz tüketiminin yaklaşık % 90’ını gerçekleştirmektedirler. Sektörel gelişmelere paralel olarak tuz kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Dünya Tuz üretimi de içinde bulunduğumuz yüzyılın başından itibaren hızla ... Devamını Oku »

Katı Sıvı Ve Gaz Halindeki Maddelerin Yaşamımızdaki Önemi

Katı Sıvı Ve Gaz Halindeki Maddelerin Yaşamımızdaki Önemi MADDENİN HALLERİ Maddenin 3 Hali vardır.Katı,sıvı ve gaz hali. 1)MADDENİN KATI HALİ: * Maddenin biçiminin belirli olduğu haldir. * Taş,silgi,kalem..vb.maddeler katı maddelerdir. * Katı maddelerin biçimi ve hacmi,bulunduğu kabın biçimine göre değişmez. ÖNEMLİ UYARI: Kum,un,pirinç,toz şeker gibi küçük tanecikli maddeler kabın biçimini alırlar fakat katı maddelerdir. 2)MADDENİN SIVI HALİ: Aramalar/gaz halindeki maddelerin ... Devamını Oku »

Democritus Buluşları Nelerdir?

Democritus Neyi icat Etmiştir? democritus kimdir hayatı atom hakkında teorisi ve görüşleri hakkında bilgiler derleyip sunmaya çalıştık. Democritos (Demokrit) Yunan filozofudur (M.Ö. 460-370). Doğa filozoflarının sonuncusu olan Demokritos, Abdera’da doğdu. Mısır’da beş yıl kalan ve Asya’yı baştan başa dolaşan Demokritos, çeşitli bilginlerle, özellikle matematikçilerle dostluk kurduktan sonra Atina’ya dönerek kendisini bütünüyle felsefeye adamıştır M.Ö. 420’ye doğru Abdera’da kendi felsefe okulunu ... Devamını Oku »

Scroll To Top