Cumartesi , Ocak 29 2022
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Nedir / Akutun Yaptığı Çalışmalar Nelerdir?

Akutun Yaptığı Çalışmalar Nelerdir?

Akutun Yaptığı Çalışmalar Nelerdir?

akut derneği

AKUT başlangıçta dağ ve doğa kazalarında kazazedelere yardım edebilmek amacı ile az sayıda dağcı tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Başlangıçta birbirleriyle uyum içinde ve birbirlerini yakından tanıyan bu insanlar, kendi aralarında tartışarak, konuşarak kendilerine göre bir ETİK ve MİSYON tayin etmişlerdir.

Yazılı olmasa da kafalarında yerleşmiş olan bu ETİK ve MİSYON herkes için aşağı yukarı aynı ve belirlenmiş idi. Ancak Adana-Ceyhan depremi ile başlayan ve 17 Ağustos depremiyle devam eden süreçte, AKUT’un misyonu ile birlikte, üye sayısı artmış ve üye profili de değişikliğe uğramıştır. Dolayısı ile insanların ve fikirlerin çoğaldığı bir ortamda, kavram kargaşasının yaşanabileceği, etik, ilke ve amaçların kaybolabileceği, değişebileceği düşüncesi göz önüne alınarak, katılacak yeni üyelere ve kamuoyuna, Vakfın ve Derneğin ETİK değerlerinin, İLKE ve AMAÇLARININ doğru anlatılabilmesi için, bu değerlerin tespit edilerek yazılı hale getirilmesi amacıyla bu Disiplin ve etik yönetmeliğinin düzenlenmesi zorunlu olmuştur. Doğaldır ki bu süreç ve değişen dünya düzeni içersinde, etik değerlerde ve amaçlarda değişiklikler olabilecektir. Önemli olan   “Gönüllülük, Karşılıksız, İnsan hayatına değer vermek, Dürüstlük, Güvenilirlik” gibi temel ilkelerinde bir sapmanın ve uzaklaşmanın olmaması, tüm üyelerin bu asgari müştereklerde birleşmeleridir.

  • İnsan hayatını kurtarmak AKUT’u var eden birinci ETİK değerimizdir. Geriye dönüp baktığımızda AKUT’un varoluşunda arkadaşlarını dağ kazalarında kurtarmak ve onlara yardım etmek isteyen dağcıların çabalarını görürüz ve bu AKUT’un kurulma amacıdır. Daha sonra bu misyon genişleyerek doğal afetleri de içine alarak büyümüş ve AKUT’u uluslararası bir düzeye taşımıştır.
  • Gönüllülük ve karşılıksız yardımseverlik: Dağ ve doğa kazalarında, doğal afetlerde ya da yardım gereken herhangi bir kazada insanlara yardım etmeyi amaçlayan AKUT’un, bunu yaparken MİSYONU gönüllülük esasına dayalı olup, hiçbir bir maddi ya da manevi menfaat beklentisi yoktur. Bu da AKUT’un ikinci ETİK değeridir.
  • Dürüstlük ve güvenilirlik: Herhangi bir çıkar gözetmeksizin gönüllü olarak insan hayatını kurtarmayı amaç edinmiş AKUT üyesi, afet zamanı kazazedelere, normal hayatta birbirlerine ve kamuoyuna karşı her ne sebeple olursa olsun dürüst, tutarlı, güvenilir olmak zorundadır. Bu da üçüncü ETİK değerimizdir.
  • Bağımsızlık: AKUT maddi ve manevi bakımdan bağımsız olmalıdır. AKUT’un, hayatını idame ettirebilmesi ve operasyon, eğitim, tatbikat, mal ya da malzeme ihtiyacı vs. gibi giderlerini karşılayabilmesi için, bağış ya da sponsorluk antlaşmalarına ihtiyacı vardır. Ancak AKUT bu anlaşmaları yaparken, kendini bağlayıcı, kısıtlayıcı, taraf yapıcı, engelleyici anlaşmalardan kaçınmalıdır. AKUT sadece Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Reformlarına, T.C. kanunlarına, Türk halkına, örf ve adetlerine bağlı kalmalı, onu sadece ülke çıkarları ve temel insani değerler sınırlayabilmelidir; yani bağımsızlık önemli ETİK değerlerimizden biri olmalıdır.
  • Medyatik olmamak: AKUT varlığını sürdürürken, bazen tanıtım amaçlı, bazen kamuoyuna bilgi vermek, bazen de eğitim amaçlı medya ile ilişkiye girecektir. Bu ilişkiler belirlenmiş, görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Hiçbir zaman kişiler ön planda değil, sadece AKUT ön planda olmalıdır. Hiçbir AKUT üyesi AKUT’u kullanarak kendine bir menfaat sağlamamalıdır. AKUT adının ve AKUT’lu kimliğinin zedelenmesi önlenmelidir. Medyaya bilgi verirken doğru, dürüst, yayıncılık ilkelerine uygun davranılmalı, karşı taraftan da aynı dürüstlük beklenmeli ya da istenmelidir. Medya ile her zaman ölçülü ilişki sürdürülmeli, gereksiz sürtüşmeye tartışmaya girilmemelidir. Operasyonlarda medyaya verilecek ya da arşive koyulacak fotoğraf, film, dia vs. gibi çekimler görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılmalı, tek elde toplanmalı ve tek elden, yetkili kişiler tarafından dağıtılmalıdır. Yani AKUT’un bir etik değeri, medya ile doğru biçimde ve yan yana olmak, medyatik olmamaktır.
  • Açıklık: AKUT ve AKUT üyeleri, her zeminde açık ve şeffaf olmalıdır, hiçbir şey gizli ya da saklı olmamalıdır. Bu hem kamuoyuna karşı hem de üyelere karşı geçerlidir. Halkımızın ve devletimizin desteğiyle varolduğumuza göre, yaptığımız her iş için hesap vermeye açık olmalıyız. Üyeler de birbirlerine karşı açık ve dürüst olmalı, hesap verebilmelidir. Açıklanamayan, tanımlanamayan gizli gruplaşmalar, AKUT’un birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atan ilişkilerdir.
  • Amacımız gelir sağlamak olmamalıdır: Bilindiği gibi AKUT halkın, devletin ve sponsorların bağışları ve yardımları ile hayatını idame ettirmektedir. Ancak bu bağış ve yardımlar hayatını idame ettirebilmek için yetmemektedir. İleride kanuni olanakların elde edilmesi durumunda, belki ticari işletmeler kurulacak, ticaret yapılacaktır. Ancak bu işletmelerin amacı salt AKUT’a gelir elde ettirmek değil, operasyonlara gidebilmek, yaşamasını idame ettirmek, halka eğitim vermek gibi kuruluş ve etik değerlerindeki amaçlarını gerçekleştirebilmek amacı ile gelir elde edebilmektir.

Hakkında Helen

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top