Pazar , Kasım 29 2020
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Şirketlerin birleşmesi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şirketlerin birleşmesi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sponsorlu Bağlantılar

Şirketlerin birleşmesi hakkında bilgi verebilir misiniz?
1-Tarifi:Birleşme, iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticari şirket kurmaları veya bir ve birden fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirkete katılmasıdır.

2-Birleşmenin Şartları:Birleşme, yalnız aynı neviden olan şirketler arasında geçerlidir. Ancak, birleşme bakımından kollektif ile komandit şirketler ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler aynı nevi den sayılır. ( TK 147 )

3-Birleşme Kararı:Birleşme için ilgili şirketlerin ana sözleşmelerini değişmesi hakkındaki usul ve şartlara göre ayrı ayrı karar vermeleri ve bu kararın tescil ve ilan olması gerekir. (TK 148)

4-Bilanço: Birleşen şirketlerin her biri aralarında tespit edilecek bir örneğe göre tanzim edilmiş olan bilançosunu ilan etmeye, ve birleşme sebebi ile varlıkları sona eren şirketler ise ayrıca kendilerine ait borçların ne şekilde ödeneceğine dair tanzim edecekleri beyannameyi bilanço ile birlikte ilana mecburdurlar.

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

1-Alacaklıların itiraz hakkı:Birleşme kararı, ilan gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder. Ancak ilandan önce birleşen şirketler borçlarını öder veya borcun karşılığı parayı TC Merkez Bankasına veya muteber diğer bir bankaya veya alacaklılar şirketlerin birleşmesine razı olmuş ise birleşme kararı ilan gününden itibaren hüküm ifade eder. Borç karşılığının bankaya yatırıldığının ilanı lazımdır. Birleşen şirketlerin alacaklılarından her biri ilamdan itibaren 3 ay için de birleşmeye ilgili mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. İtiraz hakkından vaz geçmedikçe veya bu hususta itirazın reddine dair mahkemece verilen karar kesinleşmedikçe veya mahkemece takdir edilecek teminat şirket tarafından verilmedikçe birleşme hüküm ifade etmez.(TK 150)

Sponsorlu Bağlantılar

2-Külli Halefiyet (Mal Varlığının Devri): Üç aylık süre içinde itiraz edilmemişse birleşme kesinleşir. Kalan veya yeni kurulan şirket ortadan kalkan şirketlerin yerine geçer. Bunların bütün hak ve borçları kalan veya yeni kurulan şirkete intikal eder.
Şirketlerin birleşmesinden yeni bir şirket meydana gelmişse, yeni şirket ayrıca tescil ve ilan edilir.

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top