Salı , Aralık 1 2020
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Semah ve alevilikte dua ve gülbenkleri hakkında bilgi verir misiniz?

Semah ve alevilikte dua ve gülbenkleri hakkında bilgi verir misiniz?

Sponsorlu Bağlantılar

Semah ve alevilikte dua ve gülbenkleri hakkında bilgi verir misiniz?

Semah; Aleviler’in ibadeti olan Cem’in ayrılmaz bir parçasıdır. Semah; Cem’in belli bir aşamasında dedenin işareti ile bağlama eşliğinde kadın ve erkek canların çalınan nefesler eşliğinde birlikte yaptıkları dinsel törendir…..

Alevilikte dua sözcüğü ile eş anlamlı olarak “gülbank” ve “tercüman” sözcükleri de kullanılmaktadır. Değişik zamanlarda değişik amaçlarla yapılmaktadır. Özellikle cem ibadeti sırasında Dede sık sık gülbenk okur (dua eder). İbadet ederken, bayramlarda, mutlu zamanlarda ve üzüntülü anlarda ‘gülbenk” ve “tercüman’’ okunarak dua edilir. Alevilikte tüm dualar halkın anladığı anadilde yapılır. Ocak, dede ve bölgelere göre bu dualarda bazı değişiklikler olabilir. Bu dualar kaynağını ilahi bir kitaptan almaz, mürşit ve pirler tarafından hazırlanır bazı duaların yüzlerce yıllık geçmişi vardır. Bölgeden bölgeye doğal olarak dualarda değişiklikler olsa da, genelde tüm Alevi duaları ‘Bismişah’la (Şahımızın adıyla demektir.) başlar ve Hz. Ali ve Bektaşi Veli atıf sözler ile biter. Bu dualardan bazıları şu şekildedir:

Sofraya Otururken Okunan Gülbenk:

“Bismişah… Evvel Hak diyelim, kadim Hak diyelim…Geldi Ali sofrası Ya Şah diyelim. Şah versin biz yiyelim. Demine Hü diyelim….”

Sofradan Kalkarken Okunan Gülbenk:

“Bismişah… ya Hak. Bu gitti ganisi gele. Hak Muhammed Ali bereketini vere. Yiyip yedirenlere, pişirip getirenlere, kaldırıp götürenlere, nur-i iman ve aşk-u şevk ola. Gittiği yerler gam ve gusse (kasvet) görmeye. Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula. Lokma hakkına, evliya keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine, Hak eyvallah Hü dost…”

Dede’nin Topluluğa Hitaben Yaptığı Gülbenk:

Bismişah.. Ya hak… HAK-Muhammed-Ali… Pirimiz, üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli. Saklaya, bekleye, göre, gözete; neyleyim, nideyim dedirtmeye…Hastalara şifalar, dertlilere devalar, evlat isteyene hayırlı evlatlar, devlet isteyene hayırlı devletler ihsan ederek; deryada denizde, top-tüfek ağzında, sahrada-çölde-girdapta kalıp da, “Ya Ali, carımıza yetiş!” diyenin carına imdadına yetişesin; darda buğda koymayasın…Cemi cümle Ümmet-i Muhammed ile, eşimizin, dostumuzun, talibimizin, muhibbimizin ağız tatlarını bozmaya; elem, keder vermeyerek, daim bu günlere çıkmamızı nasip ve mukadder eyleyesin!
Ya Rabbe’l-alemin! Envar-ı aşıkan, nusret-i piran, mürşid-i sofiyan, kutbül arifin, Hazret-i Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ve kaşifül keramat-ı zahir ve batın es-Sultan Seyyid Hıdır Abdal bin-i Karaca Ahmed Sultan Hazretlerinin hürmetlerine, hayırlı huzur ve refahlar ihsan eyleyesin! Ordularımızı karada, denizde, havada mahsur ve muzaffer eyleyesin. Devletimizin sözünü üstün, kılıcını keskin eyleyesin! Ali’nin inayetinden, Muhammed’in şefaatinden mahrum koymayarak; alimlerin, abidlerin, pirlerin şefaatiyle yargılayasın!…
Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, gerçekler demine Hü…”

Muharrem Orucu İçin Gülbenk:

Bismişah… Ya Hak, Er Hak-Muhammed-Ali aşkına, İmam Hüseyin Efendimizin susuzluk orucu niyetine Kerbela’da şehit olanların temiz ruhlarına, Fatıma anamızın şefaatine, Oniki İmamlar aşkına oruç tutmaya niyet eyledim. Ulu Dergah kabul eylesin…”
Oniki Hizmet Sahiplerine Gülbenk:
Bismişah… Ya hak.. Akşamlar hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def ola. Hizmetleriniz kabul ola. Dileklerinizi Hak-Muhammed-Ali vere. Emekleriniz boşa gitmeye. Erenlerin aydın yüzlerine aşk ola. Onsekiz bin alemle birlikte cümle mümin kardeşlerimizi Hak-Muhammed-Ali yolundan mahrum eylemeye. Sizler bize hizmet ediyorsunuz, gerçek erenler de sizleri kazadan, beladan, kötülüklerden koruya. Hizmetini gördüğünüz pirlerin himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola. Hz. Hüseyin yardımcınız, Bozatlı Hızır yoldaşınız ola. Saklaya, bekleye, göre, gözete. Geldiğiniz yerden, durduğunuz dardan iyilikler göresiniz. Dil bizden, nefes Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’den ola. Gerçeğe Hü…”

Zaman Gülbengi:

Bism-i Şah. Allah Allah. Canlar, Akşamlar Hayrola. Hayırlar feth ola.
Şerler defola. Münkir, münafık mat ola. On iki İmam Efendilerimiz yardımcımız ola. Şah İmam Hüseyini, Şah Mansurun Darında Didarında ayırmaya. Hanelerimize Huzur ve Bereket Vere. Dert verip derman aratmaya, Hastalarımıza şifa, Dertlerimize derman vere. Hz. Hızır yanınızda hazır ve nazır ola. Çocuklarımıza Sağlık ve zihin açıklığı vere onları ve bizleri işlerimizde, hayatımızda başarılı, kazançlarımızı bol , bereketli ve helal eyleye. Nuru Nebi Keremi Ali, Pirimiz Hacı Hünkar Bektaşı Veli. Gerçek Erenler demine hüü. Mümine ya Ali , ya Hakk. Allah Eyvallah.

Lokma Gülbengi

Bismillah Bismişah Allah Allah
Hizmetleriniz Kabul ola, Lokmalarınız kurbanlarınız ulu dergaha yazılmış ola Hak Muhammed Ali’nin didarından İmam Hüseyin’in darından on iki imamın katarından ayırmaya, on dört masumu pak,on yedi kemeri best ve kırklar şefaatçiniz ola, emeğiniz zaya gitmeye, her iki cihanda yüzünüz ak imanınız pak ola, ömrünüz bereketli, yuvanız meseretli ola, dil bizden nefes haktan sayıla, Allah eyvallah Hüü..

Sofra Gülbengi

Sponsorlu Bağlantılar

Bismillah bismişah Allah Allah
Seberi Sübeer Mürşüdü Rehber sundular kevser,
el hamdüllülah, el hamdüllülah sofra Ali´nin nimmet Velinin
el hamdüllülah el hamdüllülah, el şükürüllülah, nimmet i celil,
berekatü halil,habibi huda resülü Kibriya
serveri enbiya Muhammed Mustafa Şahi velayet Ali´yel Murteza aşkına.
Allah ulu sofra dolu her kim yedirdi lokma (kurban)
Hüseyin´in defterine kayd ola.
Nuri nebi keremi Imam Ali gülbengi
Pirimiz Hünkarımız Hacı Bektaşi Veli gerçek erenler demine Hüü diyelim Hüü…

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top