Salı , Aralık 1 2020
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Kafkas Üniversitesi’ne geçiş kriterleri nelerdir?

Kafkas Üniversitesi’ne geçiş kriterleri nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Kafkas Üniversitesi’ne geçiş kriterleri nelerdir?
Kafkas Üniversitesi yatay geçiş yoluyla öğrenci alım ilanı 5.1.2008
Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjan sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar


KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjan sayıları aşağıda belirtilmiştir.
A- KOŞULLAR
1- Yatay geçişler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.
2- Ancak Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olanlar yatay geçiş yapabilirler.
3- Birinci sınıfın ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.
4- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin: ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması ve gireceği sınıfta ve yarıyıldan önceki öğretim süresince sağladığı not ortalamasının en az %60 veya eşdeğer olması gerekir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde bakmakla. yükümlü oldukları. 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya son iki yarılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim -öğretim programını en düşük puandan daha yüksek olması şartı ile nakledilebilirler.
5- Son sınıfa ve son iki yarıyıl başına yapılacak geçişte; ayrılacağı kurumdaki bütün sınavların başarılması, genel not ortalamasının, son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil en az %65 veya eşdeğeri olması son sınıfa ve son iki yarıyıla geçiş notunun en az %70 veya eşdeğer olması gerekir.
6- Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde Yükseköğretim kurumlarına ayrılan kontenjanlara göre not ortalamasına bakılarak sıralama yapılır ve kontenjana göre geçiş yapılır.
7- Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından Yurdumuzdaki Yükseköğretim Kurumlarına başvuran öğrencinin; Yabancı ülke Yükseköğretim Kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az iki yarıyıl okumuş ve sınavlarını başarmış olması aranır.İlk yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan Yükseköğretim Kurumlarında ilk yıl sonunda geçiş yapılmaz. Ancak öğrencinin ana veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.
8- Bir öğrencinin, bulunduğu Yükseköğretim Kurumuna girdiği yıldaki puanı, naklen gitmeyi arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak Yükseköğretim Kurumunun kontenjanının dolmaması halinde ilgili yönetim kurulları, yukarıda 4. ve 5. madde de belirtilen başarı sınırlarını % 50’ye indirebilirler.
9- Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
10- ÖSYM Kılavuzunda Tablo-5 te yer alan Yurtdışında bulunan üniversitelerden ve K.K.T.C. de bulunan üniversitelerden Üniversitemiz Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yatay geçiş talebi kabul edilmemektedir.
B-GEREKLİ BELGELER:
1- Not belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (fotokopi veya sureti kabul edilmez).
2- Disiplin cezası almadığına dair belge.
3- ÖSYM Sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi.
4- Başvurular, gerekli belgeler ve hangi programa başvuracağını belirtir dilekçe ile ilgili Fakülte veya Yüksekokula verilir.
5- Yurtdışından müracaat edenler yukarıda belirtilen (1.,2.,3.,4.) maddelere ilaveten,
a- Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumuna hangi tarihte kayıt yaptırdıklarını belirten resmi belge (aslı)
b- Adayların, belgelerinin asılları ve Türkçe tercümelerini bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine veya Ateşeliğine tasdik ettirmesi zorunludur.
C- SON BAŞVURMA TARİHİ :
Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvuruları;
Güz Yarılı için : 21.09.2007
Bahar Yarıyılı için : 15.02.2008
Yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin 100 YTL başvuru ücreti ödemeleri gerekmektedir.
Hesap No: Vakıflar Bankası Kars Şubesi 2016449 Nolu hesap
NOT: Başvuru ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BÖLÜM ADI 1.SINIF 2.YY. 2.SINIF 1.YY. 2.SINIF 2.YY. 3.SINIF 1.YY. 3.SINIF 2.YY. 4.SINIF 1.YY. 4.SINIF 2.YY. 5.SINIF 1.YY. VETERİNER FAK. 3 2+1* 3 2+1* 3 2+1* 3 2+1* FEN EDEBİYAT FAK. Biyoloji 2 2 2 2 2 Biyoloji (İ.Ö.) 2 2 2 2 2 Kimya 2 2 2 2 2 Kimya (İ.Ö.) 2 2 2 2 2 Türk Dili Ve Edebiyatı 2 2 2 2 2 Fizik 2 2 2 2 2 Tarih 2 2 2 2 2 İngiliz Dili Ve Edebiyatı 2 2 2 2 2 Matematik 2 2 2 2 2 Rus Dili ve Edebiyatı 1 1 1 1 1 Azerbaycan Türkçesi ve Edeb. 1 1 1 ARTVİN ORMAN FAK. Orman Mühendisliği 2 2 2 Peyzaj Mimarlığı 2 EĞİTİM FAKÜLTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 3 3 3 3 3 3 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 3+2** 3+2** 3+2** 3+2** 3+2** 2 Sınıf Öğretmenliği 4 4 4 4 4 4 Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.) 4+2** 4+2** 4+2** 4+2** 4+2** 2 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3 3 3 3 3 2 Sosyal Bil. Öğretmenliği(İ.Ö.) 3+2** 3+2** 3+2** 3+2** 3+2** 2 Türkçe Öğretmenliği 3 3 3 3 3 2 Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö.) 3+2** 3+2** 3+2** Okul Öncesi Öğretmenliği 3 3 3 DEVLET KONSERVATUARI Piano Ana San. Dal. 2 İKTİSADİ İDARİ BİL. FAK. İşletme 3 3 3 3 3 3 İşletme (İ.Ö.) 3 3 3 3 3 3 İktisat 3 3 3 3 3 3 İktisat (İ.Ö.) 3 3 3 3 3 3 Kamu Yönetimi 3 3 3 3 3 Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 3 3 3 TIP FAKÜLTESİ SABESYO 3 2 2 3 1 3 KARS SYO Hemşirelik 2 2 2 Sağlık Memurluğu 2 2 3 ARTVİN SYO Hemşirelik 2 2 2 Sağlık Memurluğu 2 2 2 KARS MYO İşletme 4 4 İşletme (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Muhasebe 4 4 Muhasebe (İ.Ö.) 4+2** Bilg. Ve Tek. Prog. (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Elektrik (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Makine (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Büro Yön.ve Sekr. 5 5 Turizm Ve Otel İşletmeciliği 4 4 Arıcılık 5 5 Turizm Rehberliği 4 4 Turizm Rehberliği (İ.Ö.) 4+2** Gıda Teknolojisi 5 5 Tıbbi Laboratuvar 4 4 Tıbbi Laboratuvar(İ.Ö.) 4+2** 4+2** Hayvan Yetiş.ve Sağlığı 5 5 Süt Ürünleri 5 5 Mobilya Ve Dekorasyon (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Bankacılık 4 4 BÖLÜM ADI 1.SINIF 2.YY. 2.SINIF 1.YY. 2.SINIF 2.YY. 3.SINIF 1.YY. 3.SINIF 2.YY. 4.SINIF 1.YY. 4.SINIF 2.YY. 5.SINIF 1.YY. KAĞIZMAN MYO İşletme 2 Muhasebe 2 Muhasebe(İ.Ö.) 2 Maliye 2 Maliye (İ.Ö.) 2 Büro Yönet. Ve Sekreterlik 2 Bankacılık ve Sigortacılık 2 ARDAHAN MYO İşletme 5 İşletme(İ.Ö.) 5 Muhasebe 5 Muhasebe (İ.Ö.) 11 Elektrik (İ.Ö.) 8 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik 5 Büro Yönetimi Ve Sek.(İ.Ö.) 5 Arıcılık 8 İthalat-ihracat 5 IĞDIR MYO İşletme 5 5 İşletme (İ.Ö.) 5 5 Muhasebe 5 5 Muhasebe (İ.Ö.) 5 5 Bilgisayar Tek. Ve Program. 5 5 Maliye 5 5 Elektrik (İ.Ö.) 5 5 Makine 5 5 Turizm ve Otel İşletmeciliği 5 5 İthalat-İhracat 5 5 İthalat-İhracat (İ.Ö.) 5 5 Pazarlama 5 5 ARTVİN MYO İşletme 2 2 İşletme (İ.Ö.) 2 2 Muhasebe 2 2 Muhasebe (İ.Ö.) 2 2 Bilgi.Tek. Ve Prog. (İ.Ö.) 2 2 Elektrik (İ.Ö.) 2 2 Pazarlama 2 2 El Sanatları (İ.Ö.) 2 2 Makine (İ.Ö.) 2 2
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BÖLÜM ADI 1.SINIF 2.YY. 2.SINIF 1.YY. 2.SINIF 2.YY. 3.SINIF 1.YY. 3.SINIF 2.YY. 4.SINIF 1.YY. 4.SINIF 2.YY. 5.SINIF 1.YY. VETERİNER FAK. 3 2+1* 3 2+1* 3 2+1* 3 2+1* FEN EDEBİYAT FAK. Biyoloji 2 2 2 2 2 Biyoloji (İ.Ö.) 2 2 2 2 2 Kimya 2 2 2 2 2 Kimya (İ.Ö.) 2 2 2 2 2 Türk Dili Ve Edebiyatı 2 2 2 2 2 Fizik 2 2 2 2 2 Tarih 2 2 2 2 2 İngiliz Dili Ve Edebiyatı 2 2 2 2 2 Matematik 2 2 2 2 2 Rus Dili ve Edebiyatı 1 1 1 1 1 Azerbaycan Türkçesi ve Edeb. 1 1 1 ARTVİN ORMAN FAK. Orman Mühendisliği 2 2 2 Peyzaj Mimarlığı 2 EĞİTİM FAKÜLTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 3 3 3 3 3 3 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö.) 3+2** 3+2** 3+2** 3+2** 3+2** 2 Sınıf Öğretmenliği 4 4 4 4 4 4 Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.) 4+2** 4+2** 4+2** 4+2** 4+2** 2 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3 3 3 3 3 2 Sosyal Bil. Öğretmenliği(İ.Ö.) 3+2** 3+2** 3+2** 3+2** 3+2** 2 Türkçe Öğretmenliği 3 3 3 3 3 2 Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö.) 3+2** 3+2** 3+2** Okul Öncesi Öğretmenliği 3 3 3 DEVLET KONSERVATUARI Piano Ana San. Dal. 2 İKTİSADİ İDARİ BİL. FAK. İşletme 3 3 3 3 3 3 İşletme (İ.Ö.) 3 3 3 3 3 3 İktisat 3 3 3 3 3 3 İktisat (İ.Ö.) 3 3 3 3 3 3 Kamu Yönetimi 3 3 3 3 3 Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 3 3 3 TIP FAKÜLTESİ SABESYO 3 2 2 3 1 3 KARS SYO Hemşirelik 2 2 2 Sağlık Memurluğu 2 2 3 ARTVİN SYO Hemşirelik 2 2 2 Sağlık Memurluğu 2 2 2 KARS MYO İşletme 4 4 İşletme (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Muhasebe 4 4 Muhasebe (İ.Ö.) 4+2** Bilg. Ve Tek. Prog. (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Elektrik (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Makine (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Büro Yön.ve Sekr. 5 5 Turizm Ve Otel İşletmeciliği 4 4 Arıcılık 5 5 Turizm Rehberliği 4 4 Turizm Rehberliği (İ.Ö.) 4+2** Gıda Teknolojisi 5 5 Tıbbi Laboratuvar 4 4 Tıbbi Laboratuvar(İ.Ö.) 4+2** 4+2** Hayvan Yetiş.ve Sağlığı 5 5 Süt Ürünleri 5 5 Mobilya Ve Dekorasyon (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 4+2** 4+2** Bankacılık 4 4 BÖLÜM ADI 1.SINIF 2.YY. 2.SINIF 1.YY. 2.SINIF 2.YY. 3.SINIF 1.YY. 3.SINIF 2.YY. 4.SINIF 1.YY. 4.SINIF 2.YY. 5.SINIF 1.YY. KAĞIZMAN MYO İşletme 2 Muhasebe 2 Muhasebe(İ.Ö.) 2 Maliye 2 Maliye (İ.Ö.) 2 Büro Yönet. Ve Sekreterlik 2 Bankacılık ve Sigortacılık 2 ARDAHAN MYO İşletme 5 İşletme(İ.Ö.) 5 Muhasebe 5 Muhasebe (İ.Ö.) 11 Elektrik (İ.Ö.) 8 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik 5 Büro Yönetimi Ve Sek.(İ.Ö.) 5 Arıcılık 8 İthalat-ihracat 5 IĞDIR MYO İşletme 5 5 İşletme (İ.Ö.) 5 5 Muhasebe 5 5 Muhasebe (İ.Ö.) 5 5 Bilgisayar Tek. Ve Program. 5 5 Maliye 5 5 Elektrik (İ.Ö.) 5 5 Makine 5 5 Turizm ve Otel İşletmeciliği 5 5 İthalat-İhracat 5 5 İthalat-İhracat (İ.Ö.) 5 5 Pazarlama 5 5 ARTVİN MYO İşletme 2 2 İşletme (İ.Ö.) 2 2 Muhasebe 2 2 Muhasebe (İ.Ö.) 2 2 Bilgi.Tek. Ve Prog. (İ.Ö.) 2 2 Elektrik (İ.Ö.) 2 2 Pazarlama 2 2 El Sanatları (İ.Ö.) 2 2 Makine (İ.Ö.) 2 2

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top