Perşembe , Aralık 3 2020
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Eğitimde modellerin geliştirilmesine neden ihtiyaç vardır?

Eğitimde modellerin geliştirilmesine neden ihtiyaç vardır?

Sponsorlu Bağlantılar

Eğitimde modellerin geliştirilmesine neden ihtiyaç vardır?
Eğitimde Kullanılan Modeller
– Bu bölümde eğitim sistemindeki yetersizliklerle birlikte teknolojideki gelişmeler doğrultusunda eğitim modelleri tartışılmıştır.-
Günümüzde eğitim literatüründe sık rastlanan eğitim teknolojisi uygulamaları (mikro öğretim, tele okul, tele kolej, televizyon okulu, internet okulu vb.), eğitimde kitle iletişimi ve bilgisayar teknolojisini eğitim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş bulunmaktadır. Bu durum yeni uygulamaları ve modelleri gündeme getirmektedir. Özellikle bilgisayar tabanlı sınıf ortamlarının oluşturulması yeni eğitim modellerini doğurmakta, yeni modellerin uygulanabilmesi için de yeni teknolojilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yeni modeller üzerinde durduğumuz zaman yeni sınıf anlayışı hakkında da bilgi edinebiliriz. Eski model, yeni model ve bu yeni modellerin ihtiyaç duyduğu teknolojileri Tablo 1’de görüldüğü gibi açıklamaya çalışmıştır.

ESKİ MODEL
YENİ MODEL
TEKNOLOJİK İHTİYAÇ
Sınıfta yapılan dersler
Kişisel araştırma
Bilgiye erişimi olan ağ ortamındaki PC’ler
Pasif özümleme
Çıraklık
Yeteneklerin geliştirilmesi ve simulasyonlar gerekli
Yalnız çalışma
Ekiple öğrenme
Ortak çalışma araçlarından ve E-mail’den yararlanma
Herşeyi bilen öğretmen
Klavuz olan öğretmen
Ağ ortarnında uzmanlara ulaşmaya dayalı
Değişmeyen içerik
Hızla değişen içerik
Ağları ve yayın gereçlerini gerektirir
Homojenlik
Çeşitlilik
Değişik erişim gereçleri ve yöntemlerini gerektirir

Tablo l : Değişen Eğitim Modelleri ve Teknolojik İhtiyaç
Yeni eğitim modellerinin en önemli özelliği sınıf kavramını ortadan kaldırması, toplumu eğitim ortamı haline getirmesi ve tüm eğitim kurumlarında (okullar, üniversiteler, işletmelerin eğitim birimleri vb.) benzer özellikler göstermesidir. Örneğin, okullar, üniversiteler ve şirketler bütçe baskılarıyla karşı karşıya bulunmakta ve öğretimin yatırıma getirisini artırma yollarını aramaktadırlar. Hem okullar hem de şirketler benzer problemlerle uğraşmak için benzer teknolojilerden yararlanmaktadırlar. Ancak çalışmalar teknolojinin tek başına çözüm olmadığını göstermiştir. Başarı için öncelikle öğretmenlerin eğitilmesi, ders programlarının ve öğretim modellerinin değişmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Piaget, Pappert gibi bilim adamlarının çalışmalarıyla ortaya çıkan modem eğitim kavramları da (kişiselleşme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) özellikle bilgisayar olmadan gerçekleştirilmesi olanaksız gibidir.
Schank bilgisayarları elektronik danışmanlar olarak görmektedir. Yani bir uzmanın odasında durup bir yığın kişiye konuştuğu günümüzdeki modelin yerine, yüzlerce dahili uzmana sahip bir bilgisayarın başında tek kullanıcı olacaktır. Bu çok eski bir eğitim modeli olan çıraklığa dönüşe izin verecektir.Çıraklık, ister başkalarıyla isterse benzetişimle olsun, daima en iyi öğrenme modeli olmuştur.Bilgisayarlar çıraklığa, cerrahlık ya da uçak kullanmayı öğrenmek gibi gerçek hayatta yapılması güç veya olanaksız olan sahalara taşıyacaktır.
Eğitim Modelleri İçin Kullanılan Teknolojiler

Şimdiye kadar yapılan açıklamalara dayalı olarak yeni eğitim modellerini gerçekleştiren üç ana teknoloji bulunmaktadır. Bunlar:
·Bilgisayar ağ ortamına bağlanma,
·Multimedia,
·Taşınabilirlik’tir.

Ağ Ortamı

LAN, WAN, on-line servislerinin (özellikle internet) yanı sıra sesli ve görüntülü konferans sistemleri, E-mail, birlikte çalışmayı destekleyen yazılım ve öğretici yönetim gibi ağları içermektedir. Ağ ortamındaki uygulamalar internet’i keşfetme derslerinden, Lotus Notes tabanlı birlikte çalışmayı destekleyen projelere kadar her şeyi içermektedir. Ağ ortamına hakimiyet profesyonel yeteneklerin ölçütü olarak kabul edilmektedir. Çünkü ağ ortamı tabanlı haberleşme ve on-line kaynaklar tasarımcılık, verimlilik, nitelik ve profesyonel çalışmadaki hızlı tepki verme yeteneklerini geliştirmektedir.
Yine ağ ortamında Lotus Notes gibi birlikte çalışmayı destekleyen yazılımlarla tüm yeni haberleşme biçimleri görülebilmektedir. Lotus Notes’in başkalarının katıldığınızı görebildiği ve size cevap verebildiği, geniş bir “sınıfta öğrenme”ye izin vermektedir. Notes aynı zamanda eğitim programının geliştirilmesinde de etkili olmaktadır. Çünkü birlikte çalışmayı destekleyen yazılımı kullanmak, üniversite kampusundaki ve bütün dünyadaki öğretim üyeleriyle çalışarak yeni bir eğitim programı oluşturmayı sağlamaktadır. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki E-mail, ders gereçlerinin ve içeriğinin serbest değiş tokuşu, uzmanlara gerçek zamanlı danışma ve uzaktaki kaynaklara erişim her yerde ağ ortamına geçilmesinin eğitime neler kazandıracağının göstergesidir.

Multimedia

Öğretmenlerin hayal gücünü, bütün diğer teknolojilerden daha çok meşgul etmektedir. Eğitim dünyasına/pazarına bir heyecan kazandırmıştır. Multimedia bir yığın veri tipini içermektedir. Bunlara analog ve dijital video, iki ve üç boyutlu animasyon, ses hatta hiperlink ile dijital mürekkep de dahildir. Ayrıca CD-ROM diskleri ve sürücüleri, grafik görüntüleme donanımları ve ses kartları gibi dağıtım medyasını da içermektedir. Multimedia’nın etkinliği henüz kesinleşmemiştir. Ancak, yapılan çalışmalar büyük gücüne ve öğrenime vereceği desteğe işaret etmektedir. Çalışmalar, bilgimizin yüzde 83’ünü görerek edindiğimizi fakat bunun sadece yüzde 11’ini zihnimizde tutabildiğimizi göstermektedir. Multimedia uygulamaları, diskette veya CD-ROM’dan gelen eğitim veya eğlence yazılımlarında, Silicon Graphics’in Onyx sistemlerinde çalışan dev işlemsel kimya simülasyonlarına kadar uzanmaktadır. Multimedia düz kitap yerine, hareketli bir kitap oluşturmamızı sağlamaktadır. Multimedia yeni bir eğitim ortamı ve kültür dokusu oluşturmada etkili olmaktadır.

Taşınma

Sponsorlu Bağlantılar

Hareket etme kavramları kesinlikle ağ ortamının sağladığı sonuçlardan biri olmakla birlikte küçülmenin de bir sonucudur. Özellikle ABD’de okullar ve eğitim merkezleri bütün ülkede anlık sanal (virtual) çalışma grupları için kablosuz LAN’lar kurarak ya da ders materyallerine ve diğer öğrencilere her zaman/her yerde erişim sağlayan telefonla aranabilir servisler kurarak, öğrencilere eve götürmeleri için notebook bilgisayarlar vermektedirler. Bu bilgisayar ağları ile seyahat anında bile gerçekleştirilebilen erişim ile zaman ve mekana bağımlılık ortadan kalkmaya başlamıştır. Örneğin, uzaktan öğrenme sistemi, büyük ölçüde bilgisayarlı ağ ortamından ve hareketli erişimden yararlanmaktadır. Canlı bir video yayınını izleyecek öğrencilerin katılımını gerektiren ya da postayla video kasetin gelmesi için günlerce beklenilen geleneksel uzaktan öğrenme modellerinin yerine, yeni projelerle öğrenci kendisine uygun zamanda bağlanarak sınıfa diğerleriyle eş zamanlı olmaksızın katılabilecektir.

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top